Fashion Outlet Zevenaar nieuws

Algemeen

College stemt in met definitieve plannen Fashion Outlet Zevenaar

College stemt in met definitieve plannen Fashion Outlet Zevenaar

| Algemeen

Het college van B en W heeft ingestemd met het definitieve stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor het realiseren van de Fashion Outlet in Zevenaar. Ook is met de Ontwikkelcombinatie overeenstemming bereikt over de koop- en realisatieovereenkomst. Hiermee is het mogelijk om een outlet van 15.000 m. aan de Spoorallee op Businesspark 7Poort te realiseren.

Het stedenbouwkundig plan bevat de uitgangspunten voor het realiseren van de outlet. Het verblijfsgebied wordt aantrekkelijk en publieksvriendelijk, waar het gezellig winkelen is. De gebouwen, het terrein en de begrenzing krijgen een samenhangend ontwerp. Hoofdopzet van het plan is dat het geheel past in de directe omgeving. Het winkelgebied is geïnspireerd op kenmerkende panden in de Liemers.

Samenwerking

De plannen zijn in nauwe samenwerking met de omgeving tot stand gekomen. Diverse partijen, zoals de Zevenaarse ondernemersvereniging AOZ, Lindus en RBT KAN, zijn actief betrokken. Met hen zijn afspraken gemaakt over hoe deze nieuwe ontwikkeling een positief effect kan hebben op het centrum van Zevenaar en de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Vervolg

Het definitieve stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan worden op 19 april 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook het convenant Fashion Outlet Zevenaar wordt dan behandeld. Na vaststelling van de plannen worden de koop- en realisatieovereenkomst en het convenant door de betrokken partijen ondertekend. Vervolgens kan de Ontwikkelcombinatie FOZ B.V., bestaande uit de partners Stable International en Veluwezoom Verkerk, verder met de bouw- en inrichtingsplannen. Naar verwachting opent Fashion Outlet Zevenaar in 2021 haar deuren.