Fashion Outlet Zevenaar nieuws

Algemeen

Bouwrijp maken in volle gang.

Bouwrijp maken in volle gang.

| Algemeen

Wij zijn verheugd u op de hoogte te kunnen brengen van de voortgang rondom Fashion Outlet Zevenaar.  

De bouwrijpwerkzaamheden zijn in volle gang, ook in deze bijzondere tijden.
De zware elektravoedingskabels voor de Fashion Outlet worden op dit moment aangelegd (zie foto) en ook worden de bestaande wegen en bebossing verwijderd. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat zo meteen ook direct aangevangen kan worden met de volgende stappen in het bouwproces.