Fashion Outlet Zevenaar nieuws

Algemeen

Stand van zaken uitbreiding snelweg A15 (Rotterdam-Zevenaar) en de verbreding van de A12 (ViA15)

Stand van zaken uitbreiding snelweg A15 (Rotterdam-Zevenaar) en de verbreding van de A12 (ViA15)

| Algemeen

De procedure bij de Raad van State over het project ViA15 duurt veel langer dan verwacht. Vooralsnog blijft het voor alle betrokken partijen onzeker of, wanneer en hoe ze verder kunnen.


Wachten op definitief besluit

'Op dit moment wachten we op een definitieve uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit ViA15. Het is onduidelijk wanneer dit onherroepelijk wordt’, zegt Eric Smulders, projectmanager van ViA15. 'De Raad van State heeft een onafhankelijke stichting gevraagd; deze stichting is speciaal opgericht om Nederlandse rechters te adviseren in complexe zaken. De stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) is gevraagd een advies uit te brengen over de gehanteerde rekenmethode en de onderbouwing van de effecten van stikstofdepositie.


De STAB voert gesprekken met onder meer mensen die in beroep zijn gegaan en met Rijkswaterstaat. Ze verdiepen zich in alle aangeleverde informatie. Na hun advies volgt er in november waarschijnlijk een hoorzitting en in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een uitspraak.